TERMENI SI CONDITII

Următorii Termeni și condiții stabilesc condițiile în care societatea Klauss Fashion S.R.L. care administrează website-ul www.klaussfashion.ro va permite accesul și utilizarea acestui website, utilizarea serviciilor pe care le furnizează Klauss Fashion S.R.L. prin intermediul website-ului www.klaussfashion.ro precum și condițiile în care se va realiza vânzarea produselor comercializate de Klauss Fashion SRL prin intermediul website-ului www.klaussfashion.ro.

Pentru folosirea în bune condiții a website-ului, vă recomandăm citirea cu atenție a Termenilor și condițiilor de mai jos.

 1. Definiții și termeni

Termenii utilizați în cele ce urmează vor avea următorul înțeles:

Klauss Fashion – denumirea comercială a societății Klauss Fashion S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în municipiul București, sector 3, Aleea Ilioara nr. 2bis, Bl. PM30, sc. A, et. 1, Ap. 5, România (și cu sediul secundar unde își desfășoară activitățile de afaceri situat în municipiul Bucuresti, sector 3, Str. Ilioara Nr. 15A), înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1054/2008, având EUID ROONRC J40/1054/2008 și CUI RO23122295.

Website sau Magazinul Online – site-ul de Internet www.klausdays.ro și subdomeniile acestuia

Vânzator – Klauss Fashion, în cazurile în care acesta are calitatea de vânzător conform acestor Termeni și Condiții și prevederilor legale aplicabile

Cumpărător – orice persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani, sau persoana juridică, sau orice altă entitate care efectuează o Comandă de Produse ale Vânzătorului

Utilizator– orice persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani, sau persoană juridică, sau orice altă entitate care accesează Website-ul, pentru a beneficia de Conținut, de Serviciile puse la dispoziție de Klauss Fashion, sau pentru a lansa o Comanda de Produse.

Contract la distanță – orice contract încheiat intre profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, pănă la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul (conform definiției cuprinse în O.U.G. nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011).

Comandă – un document ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa Produse de pe Website.

Client – persoana care are sau obține acces la Conținut și Servicii, ulterior creării unui cont pe Website

Cont – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur Client accesul la zone restricționate ale Website-ului prin care se face accesul la Servicii și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Website (detalii cont, comenzi, adrese de livrare). Clientul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și vor fi actualizate pe durata existenței Contului.

Produs – orice produs comercializat de Vânzător prin intermediul Website-ului, inclusiv produsele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Specificații– toate specificațiile și/sau descrierile Produselor precizate în descrierea acestora.

Serviciu- orice serviciu care urmează a fi furnizat de Klauss Fashion prin intermediul Website-ului, prin mijloace exclusiv electronice.

Conținut – include:

 • toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate, sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului către Cumpărător, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Produsele și/sau de prețurile practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Coșul dumneavoastră– secțiune de pe Website care permite Clientului/Utilizatorului să adauge Produse pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării, sau la un moment ulterior; în cazul în care Produsele nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Clientul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Produselor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia prin intermediul cărora i se va reaminti Clientului că există Produsele în Coșul dumneavoastră.

Comunicări Comerciale- orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat/vizualizat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Produsele adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu”.

Campanii – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Vânzător, cu respectarea practicilor comerciale prevăzute de legislația în vigoare.

Recenzie- o evaluare scrisă de către Clientul care a achiziționat un Produs de pe Website, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca Produsul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating– modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Client față de un Produs achiziționat. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare Produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna recenziei scrisă de un Client cu privire la Produsul achiziționat de pe Website.

Tranzacție- încasare sau rambursare a unei sume de bani rezultată din vânzarea unui Produs de către Klauss Fashion, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Klauss Fashion sau prin transfer bancar, indiferent de modalitatea de livrare.

Consimțământul persoanei vizate – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o, declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Date cu caracter personal – datele care identifică o persoană fizică sau care se referă la o persoană fizică identificabilă. Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi IP-ul computerului unei persoane fizice, adresa MAC a computerului sau telefonului mobil al unei persoane fizice, etc.), dar, dacă sunt asociate cu o persoană fizică, ne ajută să o putem identifica, și se circumscriu astfel noțiunii de ”Date cu caracter personal”.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de Date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 1. Accesul la Website și utilizarea acestuia
  • Accesul la Website. Limitări de răspundere

Accesul la, și utilizarea, Website-ului, precum și achiziționarea de Produse de pe Website se întemeiază pe prezumția că acești Termeni și condiții au fost acceptați de către dumneavoastră.

Accesul și utilizarea Website-ului, inclusiv vizualizarea paginilor web, comunicarea cu Klauss Fashion, precum și cumpărarea de Produse de pe Website sunt realizate de către Clienți/Utilizatori exclusiv pentru scopuri personale, care nu pot în niciun mod fi în legătură cu orice activitate de comerț sau profesională.

 1. Klauss Fashion declară că:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopurilor Website-ului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a Website-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, independente de culpa Klauss fashion, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Klauss Fashion poate modifica Termenii și Condiţiile de utilizare.

Klauss Fashion nu va fi răspunzător pentru prejudiciile cauzate sistemelor informatice, sau pentru pierderile de date, ca urmare a descărcării de Conținut de pe Website, acestea făcându-se pe răspunderea Utilizatorului/Clientului Website-ului. De asemenea, Klauss Fashion nu va fi răspunzător pentru orice prejudiciu ce rezultă din lipsa accesului la Serviciile furnizate de Website, sau pentru orice prejudiciu cauzat de viruși, fișiere corupte, erori, omisiuni, întreruperea furnizării de Servicii, ștergerea de conținut, probleme cu rețeaua, cu furnizorii sau/și cu transmisiunea de date, acces neautorizat sau defecțiunea echipamentului electronic al Utilizatorului/Clientului, care nu sunt din culpa Klauss Fashion.

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal

Klauss Fashion prelucrează date cu caracter personal prin intermediul Website-ului conform Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă aici și a Politicii de utilizare a cookie-urilor și tehnologiilor similare disponibilă aici.

 • Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul Website-ului, incluzând fără a se limita la: pagini web, fonturile și design-ul Website-ului, logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice sau grafice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, funcții sau aplicații software care sunt parte din Website, este proprietatea exclusiva a Klauss Fashion, acesta având toate drepturile legale în acest sens obținute în mod direct sau indirect (de ex., prin licențe de utilizare și/sau de publicare), fiind astfel protejat de drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală aparținând Klauss Fashion. Modificarea neautorizată a acestui Website constituie infracțiune şi se pedepsește conform legii (de ex., Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe).

Reproducerea, în parte sau totală, și în orice formă, a Website-ului și a Conținutului său, copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de către Klauss Fashion, includerea oricărui conținut în afara Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Klauss fashion asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, este interzisă fără acordul prealabil scris al Klauss Fashion, care este singurul îndreptățit să autorizeze sau să interzică orice dintre acțiunile menționate în cuprinsul prezentului capitol ce privesc Website-ul și/sau Conținutul său.

Dumneavoastră, ca și Utilizator/Client al Website-ului, vi se va permite doar vizualizarea Website-ului și Conținutului său. Veți fi de asemenea autorizat să întreprindeți toate actele temporare de reproducere (altele decât pentru scopuri comerciale sau profesionale), care sunt tranzitorii sau incidentale și sunt inerente pentru vizualizarea Website-ului și Conținutului său.

 • Mărci

Klauss Fashion este titularul exclusiv al mărcii Klauss Fashion. Nu sunteți autorizat, fără consimțământul prealabil scris al Klauss Fashion să utilizați această marcă pentru / în legătură cu alte produse și/sau servicii.

 • Recenzii

Orice Client care are un Cont activ pe Website și care a comandat un anumit Produs, va putea scrie recenzii în Secțiunea “Recenzii“ existentă pe pagina fiecărui Produs. Clientul va fi liber să scrie recenzii atât pozitive cât și negative, acestea urmând a se referi la caracteristicile unui Produs, fără însă a avea posibilitatea să încarce fișiere cu imagini și/sau videoclipuri referitoare la Produsul cu privire la care se scrie Recenzia, și fără să existe posibilitatea altor terți de a răspunde la Recenzia respectivă. De asemenea, la momentul înscrierii unei Recenzii Clientul va putea adăuga și un Rating relevant pentru Produsul respectiv.

Recenziile dumneavoastră sunt un instrument pentru a analiza satisfacția Clienților noștri și percepția lor cu privire la calitatea Produselor comercializate de Vânzător pe Website, și de aceea vă încurajăm să postați recenziile dumneavoastră într-un interval de 14 zile de la achiziționarea Produsului.

Vă rugăm să rețineți următoarele reguli care trebuie respectate la momentul înregistrării unei Recenzii pe Website-ul nostru:

 • Recenziile să facă referire doar la caracteristicile unui anumit Produs, evitând furnizarea unor recenzii legate de aspecte care se pot schimba (preț sau oferte promoționale), sau informații ce au legătură cu modalitatea de executare a Comenzii;
 • Recenziile să fie efectuate doar în limba română;
 • Recenziile să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta orice terț;
 • Recenziile să furnizeze doar informații corecte, neînșelătoare care sunt conform cu actele normative în vigoare aplicabile, cu respectarea drepturilor terților;
 • rubrica de Recenzii să fie utilizată doar pentru a comunica detalii referitoare la un Produs, fără a face referire la alte societăți care promovează vânzarea de produse (similare sau nu cu Produsele comercializate de către Klauss Fashion), și să nu înscrie în cuprinsul Recenziei detalii despre URL-uri din alte website-uri ce desfășoară o activitate similară cu cea a Klauss Fashion;
 • Recenziile să nu furnizeze date cu caracter personal ale Clientului (de ex., nume/prenume, adresă de livrare, număr de telefon, adresă de email, etc.), sau ale altor persoane, sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea unor astfel de date;
 • Recenziile să nu conțină materiale publicitare.
 • rubrica de Recenzii să nu fie utilizată ca o modalitate de contact cu Klauss Fashion.

În cazul în care Klauss Fashion constată că o Recenzie are un conținut care nu respectă regulile mai sus menționate, acesta își rezervă dreptul de a elimina de pe Website.

La momentul înregistrării unei Recenzii pe Website, se consideră că respectivul Client garantează originalitatea acesteia și acordă Klauss Fashion și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta conținutul acestei Recenzii oriunde și prin orice mijloace. Clientul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe Website, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea ulterioară a acestui continut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

Klauss Fashion își rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea de a înscrie Recenzii la rubrica de Recenzii cu privire la un Client care a încălcat în mod repetat acești Termeni și condiții.

 • Link-uri către alte website-uri

Website-ul poate conţine legături web spre terțe website-uri asupra conţinutului cărora Klauss Fashion nu deţine vreun control şi pentru care nu îşi asumă responsabilitatea. Klauss Fashion nu poate fi răspunzător pentru conținutul acestor website-uri și pentru regulile stabilite de acestea (inclusiv cu privire la regulile ce stabilesc prelucrarea datelor cu caracter personal în timpul navigării pe aceste website-uri).

Vă rugăm ca, atunci când accesați aceste terțe website-uri prin intermediul link-urilor afișate pe Website, să citiți cu atenție condițiile de utilizare ale acestor terțe website-uri precum și regulile (inclusiv de confidențialitate) publicate pe acestea, deoarece acești Termeni și condiții nu se aplică acestor terțe website-uri.

Existența unor link-uri pe Website nu constituie o recomandare sau o invitație a noastră de a accesa sau naviga pe terțele website-uri către care acestea fac legătura, ori vreo garanție cu privire la conținutul acestor terțe website-uri, sau la serviciile sau bunurile pe care le comercializează către utilizatorii lor.

 • Conținut. Limitări cu privire la conținutul Website-ului

Orice Conținut la care Clientul sau Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența acestor Termeni și Condiții (în afară de cazul în care Conținutul este însoțit de un acord de utilizare specific și valabil încheiat în scris în prelabil între  Klauss Fashion și Client/Utilizator), și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea Klauss Fashion cu referire acel Conținut, în afară de cazurile de culpă din partea Klauss Fashion.

Vânzătorul poate oferi Utilizatorului/Clientului, la solicitarea expresă a acestuia din urmă, printr-un acord specific, valabil încheiat în scris în prealabil, dreptul de a utiliza sub o forma descrisă, un anumit Conținut al Website-ului. Acest acord se va aplică strict pentru Conținutul definit, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestui Conținut, fără a da drept de utilizare a altui Conținut al Website-ului.

Utilizatorul/Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza orice Conținut numai în scopuri personale/non-comerciale/non-profesionale, și numai în cazul și în măsura în care acesta nu intră în conflict cu prevederi ale acestor Termeni și condiții.

Niciun Conținut transmis către un Utilizator/Client, prin orice mijloc de comunicare (de ex., electronic, telefonic, etc.), sau dobândit de către acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Klauss Fashion față de Utilizator/Client cu privire la respectivul Conținut.

Klauss Fashion a făcut toate eforturile pentru a publica pe Website-ul său doar Conținut care respectă drepturile și libertățile utilizatorilor Website-ului. Cu toate acestea, Klauss Fashion nu garantează ca acest Conținut este adecvat sau legal în țara de unde Conținutul/Website-ul este accesat. Dacă optați să accesați Website-ul dintr-o altă țară în afara de România, răspunderea pentru Serviciile furnizate de către Klauss Fashion prin intermediul Website-ului sunt răspunderea dumneavoastră exclusivă.

Klauss Fashion a adoptat măsuri tehnice și organizatorice necesare pentru a se asigura că orice Conținut al Website-ului este corect și actualizat față de data publicării acestora pe Website, pentru a asigura securitatea Serviciilor, integritatea traficului și a comunicațiilor electronice pe Website, pentru a preveni riscul de diseminare, distrugere sau pierdere a datelor ce privesc Clienții/Utilizatorii, precum și pentru a preveni accesul neautorizat sau ilegal la asemenea date. Cu toate acestea, Klauss Fashion nu va fi răspunzător pentru acuratețea și/sau caracterul complet al Conținutului afișat pe Website, acesta doar scop de prezentare. Mai mult, Klauss Fashion nu poate garanta că Website-ul va funcționa în mod continuu, fără întreruperi, erori sau funcționare necorespunzătoare determinate de conexiunea la Internet, fără culpă din partea sa. În eventualitatea unei probleme de funcționare în utilizarea Website-ului, vă îndemnăm să contactați serviciul nostru de clienți la: =+40/771037980.

 • Termeni și condiții pentru utilizarea Serviciilor furnizate de Klauss Fashion
 • Contul dumneavoastră

Klauss Fashion oferă posibilitate Clienților de a beneficia, printre altele, de următoarele Servicii prin intermediul Contului creat pe Website:

 • Comenzile dumneavoastră: arată istoricul comenzilor efectuate prin intermediul Website-ului;
 • Adresele dumneavoastră: asigură administrarea adreselor de livrare și de facturare introduse de către Client;
 • Detaliile contului dumneavoastră: asigură administrarea datelor introduse de Client în Cont (de ex., nume și prenume, adresă de email, parolă, etc.) prin intermediul Serviciilor furnizate de Klauss Fashion.

3.2.   Înregistrarea Contului

Dacă doriți să utilizați Serviciile mai sus menționate, trebuie să aveți vârsta de peste 18 ani, să vă creați un Cont pe Website și să acceptați acești Termeni și condiții care includ condițiile în care puteți utiliza Serviciile. Crearea Contului se face gratuit, prin completarea formularului de înregistrare existent pe Website cu datele necesare pentru crearea Contului și prin garantarea că datele furnizate în procesul de creare a Contului sunt complete, corecte și adevărate. Ulterior, vă vom transmite un email care va confirma crearea Contului.

Este permisă înregistrarea unui singur Cont pentru un singur Client. Contul nu va putea fi partajat de mai mulți Clienți/alți terți. În situația în care Klauss Fashion descoperă Conturi partajate de mai mulți Clienți/terți, își rezervă dreptul de a suspenda sau revoca accesul acestora la Cont. Dacă există Comenzi plasate de pe Conturi suspendate sau anulate, respectivele Comenzi vor fi anulate automat.

Klauss Fashion își rezervă dreptul de a limita accesul unui Client la Servicii în cazurile următoare: Clientul a plasat și a refuzat mai mult de două Comenzi în sistemul de plată la livrare, a folosit un limbaj tendențios pe Website, a încălcat drepturile de proprietate intelectuală, sau alte drepturi ale Klauss Fashion prevăzute în acești Termeni și condiții, sau dacă accesul și existența Contului Clientului l-ar putea prejudicia în vreun fel pe Klauss Fashion. Acest drept poate fi exercitat în orice moment de către Klauss Fashion fără notificarea prealabilă a Clientului.

Vă reamintim că datele necesare pentru a accesa Contul vor fi utilizate exclusiv de către Client și nu trebuie să fie transferate către terți. Cu excepția cazurilor prevăzute expres de legislația în vigoare aplicabilă, Klauss Fashion nu poate fi tras la răspundere în cazul în care terți neautorizați accesează un Contul ca urmare a neasigurării confidențialității datelor din Cont, sau ca urmare a unei folosire neadecvate, pierderii sau ștergerii unor asemenea date. Pentru aceste rațiuni, recomandăm Clienților să păstreze confidențialitatea datelor de acces în Cont și să ne informeze de îndată dacă au suspiciuni că a existat un acces neautorizat la Contul lor, sau dacă parola de acces la Cont le-a fost compromisă.

Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea Website-ului/Conținutului/Serviciilor și răspunde pentru orice daune de orice natură produse Vânzătorului sau oricărui terț, în conformitate cu legislația română în vigoare.

Poate fi necesar să utilizăm mijloace electronice de comunicare pentru a vă furniza anumite Servicii (de ex., Comunicări comerciale prin intermediul emailului, prin SMS, ori la telefon). Dacă veți dori să beneficiați de aceste Servicii, vă va fi solicitat Consimțământul pentru a fi contactat de către Vânzător pentru asemenea comunicări comerciale. Pentru mai multe detalii cu privire la condițiile în care poate fi solicitat/obținut acest Consimțământ vă rugăm să accesați Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Klauss Fashion disponibilă aici.

3.3.   Durată și încetare

Contul dumneavoastră va deveni activ de la momentul la care primiți un email de confirmare din partea noastră și pentru întreaga perioada în care veți utiliza Serviciile prin intermediul Contului.

Veți putea șterge, în orice moment și indiferent de motiv, contul dumneavoastră de Client din Magazinul Online, printr-o solicitare de ștergere transmisă prin e-mail la adresa contact@klaussfashion.ro către serviciul nostru de clienți, cu titlul “Ștergere cont”. Contul dumneavoastră de Client va fi șters de îndată ce primim această solicitare, urmând a vă confirma ulterior prin email ștergerea Contului.

În plus, dacă nu vă utilizați Contul timp de 3 (trei) ani, acesta va deveni inactiv și va fi șters automat după anunțarea dumneavoastră în prealabil la adresa de email furnizată, în afară de cazul în care vă opuneți în mod expres într-un termen de 5 zilede la data comunicării respectivului anunț.

Klauss Fashion își rezervă dreptul de a anula accesul unui Client la Servicii în cazul în care constată încălcarea prevederilor acestor Termeni și condiții, sau în cazul în care constată că datele furnizate de către Client nu sunt complete, corecte sau adevărate, fără ca prin aceasta să fie adusă atingere dreptului Klauss Fashion la despăgubiri pentru prejudiciul suferit pe această cale. Klauss Fashion își rezervă de asemenea dreptul de a suspenda, fără notificare prealabilă, furnizarea Serviciilor pe perioada necesară pentru remedierea unui deficiențe tehnice, pentru îmbunătățirea calității Serviciilor, sau din motive de securitate, urmând a informa Clientul prin intermediul Website-ului cu privire la aceste întreruperi.

3.4.   Limitări cu privire la Serviciile furnizate

Klauss Fashion va depune toate diligențele în mod rezonabil pentru a furniza Serviciile. Cu excepția cazurilor prevăzute expres de legislația în vigoare aplicabilă, Serviciile sunt furnizate cu titlu gratuit. Klauss Fashion nu furnizează nicio garanție și nu își asumă vreo răspundere cu privire la, exemplificativ, calitatea, funcționarea corespunzătoare, lipsa unor întreruperi în furnizarea Serviciilor sau adecvarea Serviciilor pentru un obiectiv sau un anumit rezultat stabilit sau dorit de Client, care intervin fără culpă din partea sa.

 1. Termeni și condiții pentru vânzarea Produselor comercializate de către Klauss Fashion prin intermediul Magazinul Online
 2. Documente contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice în Magazinul Online, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau prin e-mail) prin care Vânzătorul îți derulează operațiunile.

Contractul va fi compus din următoarele documente, în ordinea importanței:

 • Comanda (incluzand mențiuni clare asupra datelor de livrare si facturare) și condițiile sale specifice;
 • Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul);
 • acești Termeni și condiții.

Notificarea primită de Cumpărător prin email după lansarea unei Comenzi, prin care este informat asupra înregistrării Comenzii la Klauss Fashion, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către Vânzător.

Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin email, a notificării de expediere a Comenzii, această notificare constituind și confirmarea respectivei Comenzi.

Contractul se încheie pe durată determinată, respectiv până la data la care Vânzătorul și Cumpărătorul își vor executa integral obligațiile reciproce stabilite în acești Termenii și condiții.

Termenii și condițiile aplicabile Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător vor fi cei în vigoare și publicați pe Website la momentul plasării Comenzii.

 1. Produsele comercializate prin intermediul Magazinului Online

Produsele comercializate prin intermediul Magazinului Online sunt destinate doar pentru uzul personal al Clienților/Utilizatorilor.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile în Magazinul Online (de ex., imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / culori, etc.) sunt utilizate exclusiv cu titlu de prezentare, nereprezentând o obligație contractuală din partea Vânzătorului. În acest sens, exemplificativ, vă informăm că pot exista diferențe privind culorile Produselor publicate în Magazinul Online în funcție de dispozitivul de pe care accesați Website-ul.

 1. Disponibilitatea unui Produs în Magazinul Online este semnalată după cum urmează:

 • x în stoc” – Numărul de Produse existente în stocul Klauss Fashion;
 • Stoc epuizat” – Produsul nu mai este disponibil în stocul Klauss Fashion.

Dreptul de proprietate asupra Produselor comandate va fi transferată de la Klauss Fashion la Cumpărător după (i) livrare la, și plată de către, Cumpărător, la adresa de livrare indicată în Comandă (în cazul Comenzilor la telefon), sau (ii) plată valabilă și apoi livrare către Cumpărător la adresa de livrare indicată în Comandă (în cazul Comenzilor on-line).

Prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier.

 1. Comanda

Comanda de Produse comercializate prin intermediul Magazinului Online este disponibilă doar persoanelor cu adresa de livrare în România, și doar pentru uzul personal al acestora.

La finalizarea Comenzii, Cumpărătorul confirmă că toate datele furnizate prin intermediul acesteia sunt corecte, complete și adevărate și consimte ca Vânzătorul să îl poată contacta ulterior prin orice mijloc pentru a solicita orice informații necesare executării obligațiilor ce incumbă Vânzătorului conform acestor Termeni și condiții.

Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse/furnizate eronat sau incomplet de către Client/Utilizator, din care pot decurge întârzieri de livrare a unei Comenzi. În acest context, toate taxele de transport în vederea reexpedierii Comenzii vor fi în sarcina Clientului/Utilizatorului. Totodată, în acest caz, Klauss Fashion nu poate fi ținut răspunzător pentru niciun eventual prejudiciu suferit de către Client/Utilizator ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii respective.

Pentru motive întemeiate care sunt independente de voința Vânzătorului (de ex., în situația în care apreciază că o conduită sau anumite activități ale Utilizatorului/Clientului în Magazinul Online ar prejudicia Vânzătorul, în cazul insuficienței materialelor necesare pentru a fabrica Produselor ca urmare a plasării simultane a mai multor Comenzi pentru aceleași Produse, etc/), Vânzătorul își rezervă dreptul de a limita capacitatea de achiziționare a unor Produse disponibile în Magazinul Online la un moment dat, de a restricționa accesul Utilizatorului/Clientului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau accesul la una din modalitățile de plată acceptate, sau de a modifica unilateral cantitatea Produselor din Comandă înainte de confirmarea Comenzii. În acest din urmă caz, va informa Cumpărătorul la adresa de email sau la numărul de telefon menționate în Comandă și, dacă va fi cazul, va returna în mod corespunzător sumele achitate de către Cumpărător la momentul plasării Comenzii, în termen de maximum 14 zile de la data modificării cantității de Produse comandate. De asemenea, în oricare din aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul îl va putea contacta pe Vânzător pentru a fi informat cu privire la motivele care au dus la aplicarea măsurilor mai sus menționate.

În cazul în care un Produs comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat din motive întemeiate independente de voința Vânzătorului (de ex., în cazul unei insuficiențe a cantității de materiale necesare pentru a fabrica Produselor ca urmare a plasării simultane de Comenzi pentru aceleași Produse, etc.), ne obligăm să informăm Cumpărătorul asupra acestui fapt si, în cazul în care Cumpărătorul a achitat anterior acestei informări contravaloarea unor Produse, ne obligăm să o returnăm în contul acestuia în termen de maxim 14 zile de la data la care am luat cunoștință de acest fapt, dar nu mai târziu de 14 zile de la data informării Cumpărătorului asupra imposibilității livrării Produsului.

Vânzătorul poate refuza o Comandă cu informarea prealabilă a Cumpărătorului, urmând a anula respectiva Comandă, fără a exista dreptul Clientului/Utilizatorului de a pretinde despăgubiri, în următoarele situații:

 • eșuarea / invalidarea Tranzactiei online (de plată a prețului Produselor) de către procesatorul de plăți utilizat de către Klauss Fashion;
 • neacceptarea, de către banca emitentă, a cardului Cumpărătorului, sau a tranzacției (în cazul plăților online);
 • furnizarea de date incomplete sau incorecte de către Client;
 • dacă activitatea Clientului poate produce prejudicii Website-ului și/sau Vânzătorului;
 • dacă un Client/Utilizator folosește Serviciile/Website-ul într-un mod neconform uzanțelor normale și bunei-credințe, într-un mod excesiv și nerezonabil, sau își exercită drepturile în scopul de a vătăma pe Klauss Fashion;
 • livrări consecutive de Produse care nu s-au finalizat din culpa Cumpărătorului;
 • alte motive justificate (de ex.: plasarea și refuzarea nejustificată la mai mult de două comenzi într-un interval de 30 zile).

Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afișate în Magazinul Online ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru asemenea Produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

Cumpărătorul va putea modifica o Comandă plasată în următoarele cazuri:

 • renunță la un Produs din Comandă sau la întreaga Comandă înainte ca Produsul/Produsele respective să-i fi fost expediate;
 • mărește cantitatea unui Produs dintr-o Comandă existentă, cu condiția ca Produsul respectiv să mai fie active și să se mai regăsească în stocul Vânzătorului la momentul suplimentării Comenzii;
 • solicită rezoluțiunea Contractului în cazul în care Vânzătorul depășește cu mai mult de 30 zile peste termenul maxim de livrare menționat în Termeni și condiții, sau livrează Produse neconforme ori cu defecte de fabricație, sau Produsele livrate sunt diferite (de ex., privind cantitatea, specificațiile, etc.) față de cele din Comanda plasată;
 • modifică datelor de facturare (în cazul în care factura nu a fost încă emisă de către Vânzător);
 • modifică adresa de livrare (înainte de transmiterea email-ului prin care Cumpărătorul este informat cu privire la expedierea Produselor aferente Comenzii.

Cumpărătorul nu poate solicita modificarea unei Comenzi la telefon.

In cazul rezoluțiunii Contractului din culpa Vânzătorului, dacă Cumpărătorul a efectuat plata în avans, prin soluția online de plata cu cardul, și în care banca emitenta a cardului Cumpărătorului a autorizat tranzacția bancară, suma aceasta va fi rambursata de către Vânzător în cel mult 7 zile de la momentul încetării Contractului prin rezolutiune.

În cazul în care Cumpărătorul renunță la o Comandă cu plata efectuata în avans prin soluția online de plata cu cardul și în care banca emitenta a cardului Cumpărătorului a autorizat tranzacția bancară, suma aceasta va fi rambursată de către Vânzător în cel mult 14 zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință de acest fapt.

Comanda de Produse se va putea realiza fie online prin intermediul Magazinului Online, fie telefonic la numărul de telefon disponibil în Magazinul Online.

 • Comenzi de Produse prin intermediul Magazinului Online

Pentru a putea plasa o Comandă prin intermediul Magazinului Online, vă rugăm să parcurgeți următorii pași:

 1. alegeți-vă Produsele dorite;
 2. dacă ați găsit un Produs pe care doriți să-l achiziționați, vă recomandăm să faceți comanda online (se realizeaza in NUMAI 30 de secunde!), prin Coșul de cumpărături;
 3. adăugați Produsul în coșul de cumpărături folosind butonul:  ;
 4. după ce v-ați hotărât ce Produse să achiziționați mergeți să revizuiți Coșul de cumpărături. Folosiți acest pas pentru a valida cantitățile Produselor dorite și a trece la pasul următor;
 5. înregistrați-vă folosind un email valid și o parolă;
 6. dacă sunteți Client anterior, folosiți un Cont activ. Dacă este prima dată când cumpărați de la noi, creați-vă un Cont prin simpla introducere a unor date ce ne sunt folositoare în emiterea facturilor fiscale și livrarea corectă a Produselor comandate către dumneavoastră;
 7. introduceți o adresă de livrare (și una de facturare dacă aceasta diferă);
 8. în ultimul pas se solicită reconfirmare din partea Clientului cu privire la toate opțiunile selectate anterior de către Client (incluzând adresele de livrare și de facturare preferate facturare, informații legate de livrarea Produselor, etc.)
 9. se înregistrează o Comandă valabilă prin selectarea butonului:ulterior veți primi un email prin care se confirmă înregistrarea Comenzii la Vânzător.

După fiecare comandă plasată, datele de livrare comunicate de Client sunt salvate în Cont pentru a putea fi folosite ulterior. În cazul în care Clientul introduce mai multe adrese (de facturare și/sau de livrare), vor fi selectate automat, înaintea finalizării comenzii, cele mai des utilizate la Comenzile anterioare.

 • Comenzi de Produse la telefon

Klauss Fashion oferă posibilitate Utilizatorilor/Clienților de a efectua Comenzi de Produse și prin intermediul telefonului la numărul de telefon publicat în Magazinul Online (în prezent +40/771.037.980, în programul de lucru al Klauss Fashion, respectiv de Luni până Vineri în intervalul orar 09:00-17:00.

În acest caz, ulterior preluării Comenzii la telefon, Klauss Fashion va transmite prin email către Client/Utilizator oferta sa ce va conține Produsele comandate de către Cumpărător, și  acești Termeni și condiții, solicitând Clientului/Utilizatorului să-i comunice o confirmare a primirii și a luării la cunoștință prin email, în termen de maximum 2 zile de la momentul primirii emailului. Lipsa unui răspuns din partea Clientului/Utilizatorul nu va constitui o confirmare și nu atrage vreo obligație în sarcina Klauss Fashion de a iniția execuția Comenzii.

Ulterior primirii confirmării mai sus-menționate, Klauss Fashion va transmite prin email confirmarea încheierii Contractului aferent Produselor comandate telefonic la momentul la care informează Clientul/Utilizatorul asupra expedierii Produselor aferente respectivei Comenzi.

 1. Prețul Produselor comercializate de către Klauss Fashion .

Prețul Produselor comercializate de către Klauss Fashion în Magazinul Online, este individualizat pentru fiecare Produs, este exprimat în lei și include toate taxele (inclusiv taxa pe valoare adăugată aplicabilă conform legii la momentul plasării unei Comenzi de către un Utilizator/Client), cu excepția costurilor de transport al Produselor comandate, care vor fi comunicate separat Clientului/Utilizatorului înainte de lansarea unei Comenzi de către Utilizator/Client, dacă va fi cazul.

 1. Modalitatea de plată a prețului

Facturile emise de către Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi ce vor fi livrate prin curier se vor transmite Cumpărătorului prin email la momentul confirmării Comenzii de către Vânzător.

Plata Produselor achiziționate prin intermediul Magazinului Online se va putea efectua fie online cu un card de debit/credit, fie la momentul livrării, la curier, doar în numerar.

În cazul în care Cumpărătorul optează pentru plata online cu cardul a contravalorii Comenzilor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul societății EuroPayment Services prin soluția integrata euplatesc.ro; EuroPayment Services este furnizorul Klauss Days de soluție software de facilitare a comerțului electronic (adică servicii de plata, administrare plăti și protecție antifraudă).

Sunt acceptate la plată toate tipurile de carduri emise de bănci romanești si străine sub siglele VISA si MasterCard cu condiția ca băncile emitente sa le fi activat pentru plata online. Vânzătorul nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul bancar folosit de către Client pentru plată, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online mai sus-menționat.

În cazul plăților online, Vânzătorul nu este/nu poate fi ținut răspunzător pentru niciun cost suplimentar suportat de Cumpărător în afara prețului Produselor comandate, inclusiv, nelimitativ, pentru comisioane de conversie valutara aplicate de banca emitenta a cardului utilizat pentru plată, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

 1. Transportul

Livrarea Produselor se va efectua de către Vânzător în termen de cel mult 30 de zile de la data confirmării plasării Comenzii.

Livrarea Produselor se va realiza prin intermediul furnizorilor Vânzătorului în domeniul curieratului/transportului rapid. Recomandăm ca la momentul primirii Produselor, Cumpărătorul să verifice existența și integritatea acestora în prezența curierului și să consemneze eventualele neconformități în procesul verbal întocmit între curier și Cumpărător, iar eventualele sesizări în acest sens să ne fie comunicate în cel mult 48 de ore de la momentul livrării, la adresa de e-mail contact@klaussfashion.ro. Orice sesizare trebuie să conțină informații despre Comandă, despre starea Produsului comandat, și de preferat poze cu neconformitățile Produsului care fac obiectul sesizării.

La solicitarea curierului care livrează Produsele comandate, Cumpărătorul va trebui să facă dovada identității sale, dacă e necesar printr-unul sau mai multe acte valabile emise de autorități oficiale, si va trebi să comunice numărul atribuit de către Vânzător Comenzii sale și comunicat Cumpărătorului.

În cazul în care Cumpărătorul se afla în imposibilitatea recepționarii Comenzii în mod personal, Comanda va fi livrată la adresa de livrare doar unei persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani și doar în cazul în care aceasta comunică curierului numărul Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Cumpărătorul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al Cumpărătorului, dacă curierul nu poate avea acces în locul respectiv, Cumpărătorul trebuie să se asigure că poate recepționa Comanda fără întârzieri nejustificate.

Cumpărătorul va fi contactat telefonic de către curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței sale la data și ora de livrare comunicate de către curier. Cumpărătorul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, la această dată și oră în caz contrar acesta va suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări.

Vânzătorul asigură transportul gratuit al Produselor la adresele de livrare indicate de Cumpărător, indiferent de valoarea Comenzii.

 1. Retragerea din Contract în cazul Cumpărătorilor persoane fizice (consumatori)

 1. Dreptul de retragere

Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul Contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile. Perioada de retragere expiră după 14 zile: (i) (în cazul unui Contract ce prespune livrarea simultană a Produselor) începând de la data la care intraţi dumneavoastră sau un terţ, altul decât curierul, indicat de dumneavoastră, în posesia fizică a Produselor, sau (ii) (în cazul unui contract privind mai multe Produse comandate de dumneavoastră printr-o singură Comandă şi livrate la date separate), la data la care intraţi dumneavoastră sau un terţ, alta decât curierul, indicat de către dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului produs.

Pentru a vă putea exercita dreptul de retragere dintr-un Contract, trebuie să ne informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage, printr-o declaraţie specifică neechivocă transmisă fie prin poştă la adresa sediului nostru social, fie prin email la adresa: contact@klaussfashion.ro. În acest scop, puteţi folosi modelul de formular de retragere pe care l-am anexat mai jos la acești Termeni și condiții, care este însă doar facultativ și orientativ și nu obligatoriu.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

 1. Consecinţele retragerii

Dacă vă retrageţi dintr-un Contract, vă vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră pentru Comandă, inclusiv costurile livrării inițiale (dacă va fi cazul) (cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi), fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din Contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită de dumneavoastră pentru achiziționarea Produsului comanndat, cu excepţia cazului în care vă exprimați acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare cu ocazia exercitării dreptului de retragere. În orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi Produsele, sau până la data la care ne furnizați dovada că aţi trimis înapoi Produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

Expediaţi Produsele sau înmânaţi-le direct nouă la următoarea adresă: Bucuresti, sector 3, Str. Ilioara nr. 15 A, cod postal 032131, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat intenția de retragere din Contract. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Va trebui să suportaţi costul direct al returnării Produselor.

Sunteţi responsabil doar pentru diminuarea valorii Produselor care rezultă din manipulări ale Produselor, altele decât cele necesare pentru determinarea, naturii, calităţilor şi funcţionării Produselor.

Produse care nu sunt supuse dreptului de retragere

Vă rugăm să rețineți că nu veți beneficia de dreptul de retragere dintr-un Contract în următoarele situații:

 • în cazul în care cererea de retragere are data de expediere ulterior termenului de 14 zile menționat la punctul 1 de mai sus;
 • în cazul în care Produsele au fost confecționate după specificații prezentate de către Cumpărător, sau personalizate în alt mod conform indicațiilor Cumpărătorului;
 • în cazul în care au fost comandate si livrate Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igiena și care au fost desigilate de către Cumpărător (dacă va fi cazul).

 1. Garanția Produselor

Klauss Fashion acordă și asigură oricărui Cumpărător o garanție legală de conformitate pentru Produsele comercializate prin intermediul Magazinului Online conform prevederilor legale aplicabile (în prezent inclusiv Legea nr. 443/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora). Astfel, răspunderea  Klauss Fashion, conform prevederilor art. 9 -14 din Legea nr. 449/2003, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea Produsului. Garanția presupune, după caz, înlocuirea Produsului neconform sau rambursarea valorii Produsului neconform, dacă Clientul notifică  pe Klauss Fashion în scris în termenul legal.

Detalii clare despre trăsăturile caracteristice ale fiecărui Produs sunt furnizate pe Website. Informații cu privire la termenii si condițiile de garanție și la instrucțiunile de utilizare generale a Produselor pot fi predate Clientului/Utilizatorului ca document în format digital prin email la solicitarea acestuia. Astfel, Clientul/Utilizatorul poate solicita oricând prin telefon sau prin email (la adresa: contact@klaussfashion.ro) transmiterea certificatului de garanție al Produselor.

 1. Subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona Contractul și/sau subcontracta unei terțe părți pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia din urmă în această privință. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale asumate.

 1. Campanii promoționale

Klauss Fashion poate afișa în Magazinul Online informații cu privire la campanii promoționale ce privesc anumite Produse într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

 • Comunicări comerciale

Ca urmare a adăugării de Produse în secțiunea din Cont unui Client denumită ”Coșul meu”,  Klauss Fashion are dreptul de a transmite Clientului Comunicări Comerciale cu privire la existență de Produse în Coșul meu.

De asemenea, în urma achiziționării unui Produs,  Klauss Fashion are dreptul de a transmite Utilizatorului/Clientului Comunicări Comerciale cu privire la confirmarea înregistrării Comenzii și, dacă va fi cazul, cu privire la confirmarea și expedierea Comenzii.

Klauss Fashion va transmite informații cu privire la Produse similare sau complementare cu cele pe care le-a achiziționat/vizualizat Utilizatorul/Clientul, precum și informații cu privire la oferte sau promoții al sale, dacă Utilizatorii/Clienții vor decide să se aboneze la newsletter-ul Magazinului Online prin înscriere pe Website la rubrica “Newsletter”, sau prin înscriere pe pagina Vânzătorului de pe Facebook, sau, după caz, dacă Utilizatorii/Clienții au comandat anterior Produse de pe Magazinul Online.

 1. In situația in care Utilizatorul/Clientul nu dorește să mai primească din partea Klauss Fashion newslettere/alerte si/sau comunicări efectuate în scop de marketing/ publicitate, prin intermediul oricărui canal de comunicare (de ex., electronic, telefonic, etc.), se va putea dezabona oricând prin accesarea link-ului de dezabonare existent în mesajele email transmise de către Vânzător, sau prin transmiterea unui email la adresa: contact@klaussfashion.ro cu mesajul “Dezabonare newsletter”.

 • Frauda

Klauss Fashion nu va solicita Clienților/Utilizatorilor săi, prin niciun mijloc de comunicare (de ex., e-mail/telefonic/SMS, etc.), informații referitoare la date confidențiale (de ex., date privind parole de conturi/carduri bancare, etc.).

Klauss Fashion își declină orice responsabilitate pentru cazurile în care un Utilizator/Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care, în mod neîntemeiat, ar pretinde că este/reprezintă interesele  Klauss Fashion.

Crearea de Conturi multiple pe Website, folosind adrese de email generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice alt tip de comportament nelegal, abuziv și fraudulos, de natură să afecteze buna funcțonare a Magazinului Online, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Ca urmare a unui astfel de comportament, Klauss Fashion își rezervă dreptul de a suspenda Conturile astfel create, de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula aceste Conturi, fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă, sau orice fraudă (de ex., accesarea datelor Clientilor, alterarea conținutului Website-ului, încercarea de afectare negativă a performanțelor serverelor unde sunt stocate informațiile de pe Website, deturnarea conținutului livrărilor, alterarea sau modificarea Conținutului Website-ului, sau a oricărei corespondențe expediate prin orice modalitate de către  Klauss Fashion către Utilizator/Client, etc.), vor fi pedepsite conform prevederilor legale în vigoare.

Klauss Fashion va raporta de îndată orice fraudă sau tentativă de fraudă autorităților competente conform legilor aplicabile.

 1. Răspundere

Klauss Fashion nu garantează că Website-ul, serverele pe care acesta este găzduit, și/sau email-urile trimise de la  Klauss Fashion, sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conțin/suferă erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmisie, căderi de linie sau orice alți factori similari.

Utilizatorul/Clientul folosește Website-ul pe riscul propriu, Klauss Fashion nefiind răspunzător pentru eventuale daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Website-ului, sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Website, fără culpă din partea sa.

 1. Forța majoră

Niciuna dintre Părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza acestor Termeni și condiții dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră. În sensul prezentului articol, un eveniment de forță majoră reprezintă un eveniment independent de voința parților, imprevizibil si insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei părții care îl invocă, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului, și care împiedică pe partea care îl invocă sa-si execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente, cu titlu exemplificativ, conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamitați naturale sau restricții apărute ca urmare ca urmare a unei carantine sau a unui embargo. Conflictele de munca nu reprezintă forța majoră. Nu este considerat caz de forța majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre Părți.

Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligata să-l notifice cealeilalte părți în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data producerii sale, și să furnizeze, în interiorul acestui termen, dovezi necesare în acest sens. De asemenea, Partea care a invocat Forța majoră este obligata să o informeze pe cealaltă Parte de îndată ce este posibil în mod rezonabil, cu privire la încetarea cazului de forță majoră și să reia de îndată executarea obligațiilor sale afectate anterior de forța majoră. În lipsa notificării, partea care invocă un eveniment de forță majoră, va răspunde pentru toate prejudiciile cauzate ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forța majoră.

Dacaă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii sale, un eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna din părți să aibă dreptul de a pretinde celeilalte părți despăgubiri în legătură cu acest fapt.

 1. Confidențialitate

Klauss Fashion va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care i le furnizați în temeiul și/sau în legătură cu Contractul și/sau vizitarea/utilizarea Website-ului. Orice dezvăluire a acestora se va realiza în conformitate cu Contractul, cu acești Termenii și condiții, și cu politicile Klauss Fashion în materie de prelucrare de date cu caracter personal publicate pe Website.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă, sau orice alt mod de dezvăluire către terți cu privire la Comenzi nu va fi făcută de Cumpărător fără consimțământul prealabil expres scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul Website-ului, oferiți Klauss Fashion acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Website-ului. Klauss Fashion nu va fi răspunzător pentru confidențialitatea informațiilor trimise de dumneavoastră, daca legislația în vigoare nu prevede cerințe în acest sens.

 • Legislația aplicabilă. Soluționarea reclamațiilor. Litigii

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice conflict în temeiul și/sau în legătură cu Contractul. În cazul în care acest lucru nu este posibil în termen de maximum 1 lună de la data apariției conflictului, acesta va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente.

Pentru sesizări sau reclamații în legătură cu Produsele achiziționate, Cumpărătorii pot formula reclamații/sesizări la adresa de email contact@klaussfashion.ro. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora de către Klauss Fashion.

De asemenea, având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, Klauss Fashion informează pe Cumpărători cu privire la posibilitatea de a apela și la mecanismele de soluționare alternativa a litigiilor (SAL), care reprezintă o procedura extrajudiciara de soluționare a unui litigiu care privește comercianți care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita soluționarea independenta, imparțiala, transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședința în Uniunea Europeană și un comerciant stabilit în Uniunea Europeană. În prezent, entitatea SAL autorizata pe teritoriul României pentru soluționarea alternativa a litigiilor este Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Astfel, în caz de conflicte în legătură cu achiziții de Produse din Magazinul Online, Cumpărătorul va putea utiliza platforma UE mai sus-menționată pentru soluționarea on-line a litigiilor, care este disponibilă și în limba română la ODR.

 • Actualizarea Termenilor și condițiilor

Klauss Fashion își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic acești Termeni și condiții ai Website-ului pentru a reflecta orice modificări ale prevederilor sale, orice modificări ale Website-ului/structurii acestuia/Serviciului/Conținutului, sau orice modificări ale prevederilor legale aplicabile, fără a fi necesară notificarea prealabilă a Utilizatorilor/Clienților. Termenii și condițiile sunt aplicabili și opozabili Clienților/Utilizatorilor de la momentul afisării lor pe Website, motiv pentru care vă recomandăm să verificați periodic conținutul acestora.

 • Date de contact

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu acești Termeni și Condiții, ne puteți contacta la numărul de telefon +40/771.037.980, de Luni până Vineri, în intrevalul orar 9:00-17:00, sau prin email la adresa: contact@klaussfashion.ro.

XIV. Dispoziții finale

Nulitatea oricărei clauze a acestor Termeni si condiții, parțiala sau integrala, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau parți de clauze. În cazul în care anumite clauze ale acestor Termeni si condiții sunt incomplete, anulate, devin inoperante/caduce, devin caduce, sau sunt declarate nescrise, total sau parțial, acestea nu vor afecta valabilitatea celorlalte clauze. Aceste clauze vor fi înlocuite/completate corespunzător, într-o manieră în care, în măsura acceptabila legal, se apropie cel mai mult de ceea ce părțile contractante au intenționat sau se pot aștepta în mod rezonabil, având în vedere concepția, conținutul și spiritul acestor Termeni si condiții..

Prevederile acestor Termeni si condiții se completează cu dispozițiile legale aplicabile în materie.

Publicarea pe Website a acestor Termeni și condiții constituie informare a Clientului/Utilizatorului persoană fizică în calitate de consumator conform prevederilor art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011.

Actualizat la data de 24.04.2019.

Model de formular de retragere

(prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă sunteți Cumpărător persoană fizică cu calitatea de consumator și doriți să vă retrageți dintr-un Contract privind Produse din Magazinul Online de pe Website)

Către: Societatea Klauss Fashion S.R.L.,

Sediul social: București, sector 3, Aleea Ilioara nr. 2bis, Bl. PM30, sc. A, et. 1, Ap. 5, România

Email: contact@klaussfashion.ro

Vă informez/vă informăm* prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră* din contractul referitor la vânzarea următoarelor bunuri: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Comandate la data:……………………………………………………………………………… Număr de factură (va fi de ajutor):……………………………………………………………… Număr de client: (va fi de ajutor):………………………………………………………………. Numele consumatorului (consumatorilor):………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Adresa consumatorului (consumatorilor):……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………

Semnătura consumatorului (consumatorilor)

(doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie) …….……………………………………

Data

*A se elimina mențiunea inutilă, după caz.

Te putem ajuta?